کلیدواژه‌ها = اصل تخصص
تعداد مقالات: 1
1. اثر تجاوز مدیران از موضوع شرکت‌های سهامی «مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و انگلیس»

دوره 6، شماره 110، پاییز و زمستان 1397، صفحه 163-180

ربیعا اسکینی؛ سعید دلفانی