کلیدواژه‌ها = مدیران شرکت‌های سهامی
تعداد مقالات: 1
1. رابطة امانی مدیران در شرکت‌های سهامی: بررسی تطبیقی در حقوق ایران و انگلستان

دوره 6، شماره 110، پاییز و زمستان 1397، صفحه 69-96

لعیا جنیدی؛ معصومه اکبریان طبری