کلیدواژه‌ها = عرضه‌کنندگان خدمات
تعداد مقالات: 1
1. مطالعه تطبیقی مبنای مسئولیت مدنی عرضه‌کنندگان خدمات در فقه امامیه، حقوق ایران و فرانسه

دوره 6، شماره 110، پاییز و زمستان 1397، صفحه 3-22

حسن بادینی؛ هادی شعبانی کندسری