کلیدواژه‌ها = عدم نفوذ
تعداد مقالات: 1
1. مطالعه تطبیقی وضعیت حقوقی معاملات صغیر و مبانی اعتبار آن‌ها در حقوق ایران و انگلستان

دوره 6، شماره 110، پاییز و زمستان 1397، صفحه 143-162

سید حسن شبیری؛ سید احمد موسوی