نقش اخلاق در قانون از منظر فلسفه فقه و فلسفه حقوق
1. نقش اخلاق در قانون از منظر فلسفه فقه و فلسفه حقوق

ابوالقاسم فنائی؛ داود نوجوان

دوره 6، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1398، ، صفحه 267-305

http://dx.doi.org/10.22096/law.2020.40432

چکیده
  مقالة حاضر درصدد معرفی و مقایسه دیدگاه برخی از متفکران مسلمان در فلسفة فقه در باب «رابطة اخلاق و شریعت» با دیدگاه برخی از متفکران غربی در فلسفة حقوق در باب «رابطة اخلاق و قانون» است. در باب ...  بیشتر
کرامت زدایی از انسان و انسانیت‌ زدایی از حقوق (نقد نظریۀ حقوق کیفری دشمنان یاکوبس در پرتو اندیشه دولت حقوقی کانت)
2. کرامت زدایی از انسان و انسانیت‌ زدایی از حقوق (نقد نظریۀ حقوق کیفری دشمنان یاکوبس در پرتو اندیشه دولت حقوقی کانت)

محمد شمعی؛ سیدمحمدصادق احمدی

دوره 6، شماره 1 ، بهار و تابستان 1398، ، صفحه 163-182

http://dx.doi.org/10.22096/law.2019.36879

چکیده
  قواعد حقوقی در ماهیت و ذات خود قواعدی انسانی به شمار می‌روند. کاربست قواعد موجود برای انسان متصف به صفت کرامت بوده که در هیچ شرایطی نباید به عنوان ابزار تلقی شود. اما در مواردی تئوری‌ها، قوانین و رویه‌های ...  بیشتر
تعهد دولت ها به ارائه و پذیرش کمک های بشر دوستانه
3. تعهد دولت ها به ارائه و پذیرش کمک های بشر دوستانه

ناصر قربان‌نیا

دوره 1، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1393، ، صفحه 21-44

چکیده
  انسان‌ها نه تنها حق دارند بلکه مکلفند به انسان‌های نیازمند در هر جای دنیا کمک کنند. در زمان بروز فجایع انسانی ناشی از جنگ یا حوادث طبیعی، هر انسانی تعهد اخلاقی دارد به کمک انسان‌های نیازمند بشتابد. حوادث ...  بیشتر
بازتاب قواعد اخلاقی در قوانین راجع به کسب و کار در حقوق اسلام و ایران
4. بازتاب قواعد اخلاقی در قوانین راجع به کسب و کار در حقوق اسلام و ایران

حسین میرمحمد صادقی

دوره 0، شماره 22 ، بهار و تابستان 1391، ، صفحه 49-68

چکیده
  امروزه تدوین قواعد اخلاقی برای حرفه‌های مختلف به یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر در سراسر دنیا تبدیل شده و این نکته کاملاً پذیرفته شده است که بدون وجود قواعد اخلاقی نمی‌توان به کارکرد درست قواعد صرفاً حرفه‌ای ...  بیشتر
جایگـاه اخـلاق در تحلیل اقتصادی حقوق
5. جایگـاه اخـلاق در تحلیل اقتصادی حقوق

مهرزاد ابدالی

دوره 0، شماره 19 ، پاییز و زمستان 1389، ، صفحه 101-126

چکیده
  تحلیل اقتصادی حقوق نوعی روش‌شناسی تحلیلی و عمیق در قلمرو حقوق است که رویکرد فعلی صاحب‌نظران آن مبنی بر هدف بودن معیار کارایی از حیث اخلاقی قابل انتقاد است. در این مقاله که عمدتاً ناظر بر نقد نظریة اخلاقی ...  بیشتر
بررسى مداخله بشر دوستانه از منظر اخلاق
6. بررسى مداخله بشر دوستانه از منظر اخلاق

ناصر قربان‌نیا

دوره 0، شماره 4 ، بهار و تابستان 1382، ، صفحه 125-152

چکیده
  مداخله بشردوستانه در مفهوم کلاسیک، به مداخله یک جانبه یک یا چند دولت در امور داخلى دولت دیگر، با توسل به زور و بنا به اهداف و مقاصد بشر دوستانه تعریف شده است. در مورد مداخله بشردوستانه، پرسشهاى فراونى ...  بیشتر
نظریات اخلاقى در آیینه حقوق
7. نظریات اخلاقى در آیینه حقوق

سیدمحمدقاری سیدفاطمی

دوره 0، شماره 2 ، بهار 1381، ، صفحه 23-38

چکیده
     در این مقاله، ضمن معرفى اجمالى برخى نظریه‏هاى غالب اخلاقى، انعکاس این نظریه‏ها در مقررات حقوقى بررسى مى‏شود . اخلاق حق مدار که عمدتا وامدار سیستم اخلاقى کانتى است، به عنوان نظامى اخلاقى، ...  بیشتر
حاکمیت قانون در اندیشه‏ هاى سیاسى و حقوقى
8. حاکمیت قانون در اندیشه‏ هاى سیاسى و حقوقى

محمد حسین زارعی

دوره 0، شماره 1 ، بهار و تابستان 1380، ، صفحه 51-68

چکیده
  نوشتار حاضر به بررسى اجمالى حاکمیت قانون در اندیشه‏هاى سیاسى و حقوقى مى‏پردازد. سه رویکرد ایدئولوژیک، اثباتى و اخلاقى، هر یک بنابر ارزشهاى مندرج در مکتب خود، جایگاه حاکمیت قانون را تعریف مى‏کنند. ...  بیشتر