باز‌پژوهی تجری در آموزه‌های اسلامی با نگاهی به حالت خطرناک از منظرجرم‌شناسی
1. باز‌پژوهی تجری در آموزه‌های اسلامی با نگاهی به حالت خطرناک از منظرجرم‌شناسی

سید محمود میرخلیلی

دوره 0، شماره 19 ، دی 1389، ، صفحه 25-42

چکیده
  این مقاله به بررسی و مقایسه تجری و مصادیق جزایی آن با موضوع حالت خطرناک در جرم‌شناسی پرداخته و ضمن بیان مفاهیم مرتبط با این واژه‌ها، رابطه این دو مفهوم را مورد بررسی قرار می‌دهد. مهم‌ترین مصادیق متجری ...  بیشتر