مفهـوم مصونیت قضایی دولتهـا و استثناء نقض حقوق بشر
1. مفهـوم مصونیت قضایی دولتهـا و استثناء نقض حقوق بشر

اعظم امینی

دوره 0، شماره 18 ، تیر 1389، ، صفحه 119-138

چکیده
  آیا می‌توان نقض حقوق بشر را به عنوان استثنایی بر مفهوم مصونیت قضایی دولت تلقی کرد؟ مفهوم مصونیت قضایی دولت بر اثر تحولات بین‌المللی دگرگون گردیده است. این تحول در راستای تحولات کلان بین‌المللی از جمله ...  بیشتر