افزایش یا کاهش قراردادی مسئولیت متصدیان حمل و نقل هوایی
1. افزایش یا کاهش قراردادی مسئولیت متصدیان حمل و نقل هوایی

منصور جباری؛ ابراهیم عزیزی

دوره 0، شماره 11 ، دی 1385، ، صفحه 129-148

چکیده
  کنوانسیون ورشو و پروتکل‌های آن و کنوانسیون مونترال، نوع و میزان مسئولیت متصدیان حمل‌ونقل را در پروازهای داخلی و بین­المللی تعیین کرده­اند. مطابق آنها متصدیان حمل و نقل می­توانند علاوه بر قراردادهای ...  بیشتر