جنبه‌های حقوقی داوری آن‌لاین
1. جنبه‌های حقوقی داوری آن‌لاین

مصطفی السـان

دوره 0، شماره 11 ، زمستان 1385، ، صفحه 79-106

چکیده
  ممکن شدن انجام تمام یا قسمتی از چرخه تجارت (تبلیغ، دعوت به معامله، سفارش، ایجاب، قبول، تحویل و دریافت) به شیوه الکترونیکی، در مورد بسیاری از کالاها، تفکر حل و فصل اختلافات به همان شیوه را تقویت کرده است. ...  بیشتر