ازدواج باکره رشیده و ولایت پدر از منظر فقه امامیه
1. ازدواج باکره رشیده و ولایت پدر از منظر فقه امامیه

زین العابدین نجفی

دوره 0، شماره 8 ، شهریور 1384، ، صفحه 89-112

چکیده
  فقیهان امامیه درباره‌ ولایت پدر بر دختر باکره رشیده در امر نکاح، آرای مختلف دارند. مشهور قدما و متأخران، قائل به سقوط ولایت، واستقلال باکره‌ رشیده در ازدواج بوده‌اند. در مقابل پاره‌ای از فقیهان گفته‌اند: ...  بیشتر