نقش سازمان‌های غیردولتی (NGOs) در حمایت از حقوق مصرف کننده
1. نقش سازمان‌های غیردولتی (NGOs) در حمایت از حقوق مصرف کننده

محسن صادقی؛ فروغ منتقمی

دوره 0، شماره 12 ، بهار و تابستان 1386، ، صفحه 3-28

چکیده
  یکی از شیوه‌های حمایت از حقوق مصرف کننده، تشکیل سازمان‌های غیر دولتی حمایت از حقوق مصرف کننده است. این سازمان‌ها که تبلور اراده مستقل از دولت و مشارکت خودجوش افراد به شمار می‌آیند، در غالب موارد در ...  بیشتر
حمایت از حقوق پدید‌آورندگان نرم افزارهای رایانه‌ای درموافقت‌نامه تریپس و حقوق ایران
2. حمایت از حقوق پدید‌آورندگان نرم افزارهای رایانه‌ای درموافقت‌نامه تریپس و حقوق ایران

محسن صادقی

دوره 0، شماره 8 ، تابستان 1384، ، صفحه 65-88

چکیده
  موافقت­نامه راجع به جنبه­های تجاری حقوق مالکیت فکری یا موافقت­نامه تریپس از حیث توجه به جنبه­های مختلف حقوق مالکیت فکری مانند مالکیت ادبی و هنری (کپی رایت) و مالکیت صنعتی و نیز از حیث توجه ویژه ...  بیشتر
نگاهی به شیوه های جای گزین حل و فصل اختلاف (ADR)
3. نگاهی به شیوه های جای گزین حل و فصل اختلاف (ADR)

علی حسین مصلحی؛ محسن صادقی

دوره 0، شماره 7 ، پاییز و زمستان 1383، ، صفحه 123-150

چکیده
  شیوه های جای گزین حل اختلاف یا (Alternative Dispute Resolution) ADR به شیوه هایی اطلاق می گردد که جای گزین رسیدگی قضایی شده و هدف آن، حل سریع دعاوی به وسیله اشخاص خصوصی است.این شیوه ها به رغم انواعی که دارند، همگی ...  بیشتر