مطالعه تطبیقی نحوه انتصاب سردفتران اسناد رسمی – مطالعه مقررات ایالات متحده، فرانسه و ایران
1. مطالعه تطبیقی نحوه انتصاب سردفتران اسناد رسمی – مطالعه مقررات ایالات متحده، فرانسه و ایران

عباس کریمی؛ امیر سپاهی

دوره 1، شماره 2 ، بهمن 1393، ، صفحه 111-132

چکیده
  برای صدور اسناد رسمی در کشورهای مختلف جهان، سیستم‌های متفاوتی وجود دارد، ولی به طور کلی می‌توان آن‌ها را به سه دسته تقسیم کرد. که دسته نخست کشورهای دارای سردفتری لاتینی مانند فرانسه هستند که در آن‌ها ...  بیشتر