تسبیب در اضطرار
1. تسبیب در اضطرار

جلال الدین قیاسی

دوره 0، شماره 23 ، دی 1391، ، صفحه 99-118

چکیده
  هرگاه کسی سبب اضطرار دیگری شود عکس‌العمل مضطر که منجر به آسیب جسمی یا مالی وی می‌شود صور متفاوتی دارد که حکم هر مورد از دیدگاه فقهای اسلام و حقوق‌دانان عرفی متفاوت است. در صورتی که مضطر اراده خود را از ...  بیشتر