رویکردی تحلیلی به بیوتروریسم در اسناد بین المللی و قوانین داخلی
1. رویکردی تحلیلی به بیوتروریسم در اسناد بین المللی و قوانین داخلی

سید علی اکبر موسوی؛ غلامحسین مسعود؛ مسعود راعی

دوره 8، شماره 1 ، تیر 1400، ، صفحه 253-282

http://dx.doi.org/10.22096/law.2021.114564.1527

چکیده
  انقلاب شگرف سدۀ بیست­و­یکم در فناوری‌های نوین موجب شد تا گروه‌های تروریستی همگام با این تحولات از سلاح و شیوه‌‌های کم‌هزینه و آسان‌تری برای نیل به اهداف خود استفاده کنند.نمونۀ بارزِ این سلاحها ...  بیشتر