تمهید سازوکارهای حمایت از دانش سنتی در ایران با بهره‌گیری از تجربیات کشور هند
1. تمهید سازوکارهای حمایت از دانش سنتی در ایران با بهره‌گیری از تجربیات کشور هند

ناصر الله وکیل جزی؛ منوچهر توسلی نائینی؛ رسول مظاهری کوهانستانی

دوره 8، شماره 1 ، تیر 1400، ، صفحه 59-86

http://dx.doi.org/10.22096/law.2020.109734.1473

چکیده
  دانش سنتی گونه‌ای از علم و تجربه و ثمره سال‌ها تجربه‌اندوزی جوامع بومی و محلی در مناطق جغرافیایی معین است. با گسترش روزافزون مبادلات تجاری در عرصه بین‌المللی، ضرورت حمایت از این دانش بیش‌ازپیش احساس ...  بیشتر
شناسایـی و اجرای آراء داوری تجـاری بین‌المللی صادره در فضای مجازی
2. شناسایـی و اجرای آراء داوری تجـاری بین‌المللی صادره در فضای مجازی

سیما بدری‌زاده؛ منوچهر توسلی نائینی

دوره 0، شماره 21 ، دی 1390، ، صفحه 123-146

چکیده
  جهان امروز در اثر ظهور تکنولوژی‌های نوین به دهکدة جهانی مبدل شده که از شاخصه‌های آن کم شدن فواصل و تسریع در ارتباطات به خصوص در عرصة تجارت جهانی است، به گونه‌ای که هیچ‌گاه در سراسر تاریخ چنین حجمی از ...  بیشتر
مفهوم بیگانه از دیدگاه قوانین ممنوعیت یا محدودیت استملاک بیگانگان در ایران
3. مفهوم بیگانه از دیدگاه قوانین ممنوعیت یا محدودیت استملاک بیگانگان در ایران

منوچهر توسلی نائینی

دوره 0، شماره 12 ، تیر 1386، ، صفحه 29-50

چکیده
  قانون اساسی، بر جلوگیری از سلطه اقتصادی بیگانه بر اقتصاد کشور تأکید دارد. پیش بینی محدودیت‌ها و شرایط در مورد تملک اموال غیر منقول، یکی از راه‌های جلوگیری از سلطه بیگانگان و نفوذ آنان از طریق تصرف اراضی ...  بیشتر
تبعات ورود و اقامت غیرمجاز اتباع بیگانه در ایران
4. تبعات ورود و اقامت غیرمجاز اتباع بیگانه در ایران

منوچهر توسلی نائینی

دوره 0، شماره 8 ، شهریور 1384، ، صفحه 47-64

چکیده
  در هر کشور، ورود، اقامت و عبور اتباع بیگانه یکی از مسائلی است که با امنیت و نظام سیاسی آن کشور ارتباط مستقیم دارد. بنابراین، هر کشور بر اساس ضرورت­های خود ضوابط و قوانین مربوط به ورود بیگانگان را تنظیم ...  بیشتر