نهاد لباس تجاری؛ نگاهی دوباره به نظام علائم تجاری
1. نهاد لباس تجاری؛ نگاهی دوباره به نظام علائم تجاری

زهرا شاکری؛ سهیلا نورعلی

دوره 5، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1397، ، صفحه 97-120

http://dx.doi.org/10.22096/law.2019.34500

چکیده
  ظاهر کلی کالا یا خدمت، علاوه بر ایجاد زیبایی و جذابیت، می‌تواند به عنوان شناسۀ منبع عمل کرده و به مصرف‌کنندگان در تمییز منبع یاری رساند. به بیان دیگر، در بسیاری از موارد، خریداران بر اساس ظاهر محصولات ...  بیشتر