بررسی تطبیقی ارائه ادله الکترونیک در دادگاه؛ اشکال و اعتبار آن
1. بررسی تطبیقی ارائه ادله الکترونیک در دادگاه؛ اشکال و اعتبار آن

سام محمّدی؛ حمید میری

دوره 0، شماره 17 ، دی 1388، ، صفحه 151-178

چکیده
  قانون تجارت الکترونیک ایران شکل گیری هر نوع دلیل را در قالب داده پیام پذیرفته است. بدین بیان، سند، شهادت، اقرار و سوگند به صورت الکترونیک نیز قابل تحقق هستند. با وجود این، امکان تحقق دلایل به شکل الکترونیک، ...  بیشتر
رهن اسکناس
2. رهن اسکناس

فخرالدین اصغری آقمشهدی؛ حمید میری

دوره 0، شماره 16 ، تیر 1388، ، صفحه 105-124

چکیده
  اسکناس حکایت از مال ندارد، بلکه به منزله مال است و از این رو، بی تردید باید آن را عین به شمار آورد. همچنین به رهن گذاردن اسکناس (پول) توسط بدهکار به طلبکار خویش امری غیر معقول نیست و چه بسا این عمل هم برای ...  بیشتر