مدرنیته و حقوق دینی
1. مدرنیته و حقوق دینی

محمد راسخ

دوره 0، شماره 13 ، دی 1386، ، صفحه 3-26

چکیده
  پرسش اصلی این نوشتار به نسبت میان مدرنیته و حقوق دینی باز می‌گردد. علت طرح این پرسش، ورود یا پیوند عناصری از دنیای مدرن به جامعه ایران است که تقریباً تمامی مظاهر زندگی فردی و جمعی کشور را تحت تأثیر قرار ...  بیشتر
حق چون برگ برنده
2. حق چون برگ برنده

رونالد دورکین؛ محمد راسخ

دوره 0، شماره 2 ، خرداد 1381، ، صفحه 53-76

چکیده
    بهترین معناى حق این است که آن را برگى برنده در برابر دلایل موجهه تصمیمات سیاسى بگیریم که به دنبال منافع جامعه بطور کلى مى‏باشند . این مقاله در پى ارائه چنین تحلیل و نظریه‏اى از حق است . یعنى ارائه ...  بیشتر