رواج محل سکونت در قواعد حل تعارض ایالات متحده در پرتو کنوانسیون‌های لاهه
1. رواج محل سکونت در قواعد حل تعارض ایالات متحده در پرتو کنوانسیون‌های لاهه

رضا مقصودی پاشاکی

دوره 5، شماره 1 ، مرداد 1397، ، صفحه 155-168

http://dx.doi.org/10.22096/law.2018.31939

چکیده
  محل سکونت عادی به عنوان جایگزین اقامتگاه و تابعیت به یک عامل ارتباط متداول در سیستم­های حل تعارض تبدیل شده است. هدف این مقاله بررسی منافع احتمالی و خطرات جایگزینی مفهوم اقامتگاه با محل سکونت عادی است. ...  بیشتر
جایگاه شرط خسارت در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا
2. جایگاه شرط خسارت در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا

رضا مقصودی پاشاکی؛ اکبر ایمان‌پور

دوره 2، شماره 2 ، اسفند 1394، ، صفحه 115-136

چکیده
  کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا در مواد 74 الی 78 ترتیبات خاصی برای جبران خسارت پیش‌بینی کرده است. با این وجود توافق بر خسارت یا شرط خسارت جایگاه صریحی در کنوانسیون ندارد. به نحوی که اختلافات زیادی در آراء ...  بیشتر
دکترین دادگاه نامناسب در حقـوق بین‌المـلل خصوصـی
3. دکترین دادگاه نامناسب در حقـوق بین‌المـلل خصوصـی

رضا مقصودی پاشاکی

دوره 0، شماره 23 ، دی 1391، ، صفحه 3-24

چکیده
  قواعد صلاحیت قضایی جزو قواعد آمره است که بر اصحاب دعوی و بر مرجع رسیدگی تحمیل می‌شود. اصحاب دعوی به غیر از چارچوب خاص شرط صلاحیت امکانی برای تعیین یا تحدید صلاحیت قضایی ندارند. مرجع رسیدگی نیز نمی‌تواند ...  بیشتر