بیانیة امضایی رئیس‌جمهور در حقـوق ایالات متحدة آمریکـا
1. بیانیة امضایی رئیس‌جمهور در حقـوق ایالات متحدة آمریکـا

الیاس کلکلی؛ جواد تقی‌زاده؛ مرتضی نجابت‌خواه

دوره 5، شماره 1 ، بهار و تابستان 1397، ، صفحه 113-130

http://dx.doi.org/10.22096/law.2018.31934

چکیده
  رئیس‌جمهوری آمریکا به ضمیمة مصوبه‌ای که به قانون تبدیل شده یا می‌شود، معمولاً اعلامیه یا بیانیه‌ای صادر می‌کند که به آن بیانیة امضایی می‌گویند. بیانیة امضایی از اهمیت ویژه‌ای در نظم اساسی آمریکا ...  بیشتر
ویژگی‌های رﺃی در حقوق انتخابات سیاسی ایران و فرانسه
2. ویژگی‌های رﺃی در حقوق انتخابات سیاسی ایران و فرانسه

جواد تقی‌زاده

دوره 0، شماره 22 ، بهار و تابستان 1391، ، صفحه 91-110

چکیده
  عمومی، مخفی، اختیاری، شخصی و برابر ویژگی‌های مهم رأی در حقوق انتخابات سیاسی ایران و فرانسه می‌باشند. تاریخ حق رأی تحول رأی محدود به رأی عمومی در انتخابات سیاسی ایران و فرانسه را نشان می‌دهد. در واقع ...  بیشتر
تصدی کفالت ریاست جمهوری در حقوق ایران با نگاهی به حقوق فرانسه
3. تصدی کفالت ریاست جمهوری در حقوق ایران با نگاهی به حقوق فرانسه

جواد تقی‌زاده

دوره 0، شماره 14 ، بهار و تابستان 1387، ، صفحه 111-138

چکیده
  در صورت فوت، عزل، استعفا، غیبت یا بیماری بیش از دو ماه رئیس جمهور و یا در صورت پایان دوره رئیس جمهور و عدم انتخاب رئیس جمهور جدید یا امور دیگری از این قبیل معاون اول رئیس جمهور با موافقت رهبری کفالت ریاست ...  بیشتر