اخلال در امنیت پرواز هواپیما از منظر حقوق داخلی و بین‌الملل
1. اخلال در امنیت پرواز هواپیما از منظر حقوق داخلی و بین‌الملل

محمود مالمیر؛ مرضیه قراخانی بنی؛ اصغر احمدی موحد

دوره 1، شماره 1 ، شهریور 1393، ، صفحه 49-66

چکیده
  از زمان اولین پرواز با هواپیما تاکنون یک قرن می‌گذرد و در این مدت هواپیما خاصه هواپیمای کشوری به عنوان وسیله‌ای که مهم‌ترین ویژگی آن سرعت است، توانسته جایگاه منحصر به فردی در حمل و نقل کالا و مسافر پیدا ...  بیشتر