حقوق اجرا کنندگان آثار هنری و ادبی
1. حقوق اجرا کنندگان آثار هنری و ادبی

محمود صادقی؛ شیما پور محمدی

دوره 0، شماره 12 ، تیر 1386، ، صفحه 51-76

چکیده
  اجراکنندگان گروه مهمی‌از هنرمندانند که آثار ادبی و هنری را به جامعه عرضه می‌کنند. گاه اجراکننده در اجرای خود چنان مهارت و خلاقیتی نشان می‌دهد که توجه عده ی زیادی از مردم دنیا را به سوی خود جلب می‌کند؛ ...  بیشتر