حـق بهره‌منـدی از هوای پـاک در رویة مراجع بین‌المللی
1. حـق بهره‌منـدی از هوای پـاک در رویة مراجع بین‌المللی

احمد نصراصفهانی؛ لیلا رئیسی

دوره 4، شماره 2 ، اسفند 1396، ، صفحه 89-106

http://dx.doi.org/10.22096/law.2018.30712

چکیده
  برخورداری از محیط زیست سالم و به طور خاص بهره‌مندی از هوای پاک، یکی از دغدغه‌های مهم امروز و آیندة بشر است. با گذری بر اسناد و معاهدات بین‌المللی دو رویکرد متفاوت نسبت به این موضوع را مشاهده می‌کنیم. ...  بیشتر
بررسی محاکم تخصصی حقوق مالکیت معنوی
2. بررسی محاکم تخصصی حقوق مالکیت معنوی

لیلا رئیسی

دوره 0، شماره 13 ، دی 1386، ، صفحه 97-116

چکیده
  نظریه‌پردازان حوزه حقوق مالکیت معنوی، همواره بر طبیعت خاص موضوعات مالکیت معنوی و اختلافات مربوط به آنها، تکیه نموده و بر ضرورت پیش‌بینی و تعبیه مکانیزم‌های قضایی و غیرقضایی ویژه این‌گونه موضوعات، ...  بیشتر
بررسی و ارزیابی شیوه‌های حل و فصل اختلافات مربوط به مالکیت معنوی در وایپو و تریپس
3. بررسی و ارزیابی شیوه‌های حل و فصل اختلافات مربوط به مالکیت معنوی در وایپو و تریپس

لیلا رئیسی

دوره 0، شماره 11 ، دی 1385، ، صفحه 107-128

چکیده
  باتوجه به اهمیت نحوه حل و فصل اختلافات مربوط به حقوق مالکیت معنوی و تأثیر آن در حمایت از این حقوق، این سؤال اساسی مطرح است که آیا با ایجاد تریپس و پیش­بینی رکن حل اختلاف (که مکانیزمی بسیار دقیق و کارآمدی ...  بیشتر