مطالعه تطبیقی الزام به اجرای عین تعهد در حقوق ایران و کامن‌لا
1. مطالعه تطبیقی الزام به اجرای عین تعهد در حقوق ایران و کامن‌لا

علی حدادزاده شکیبا؛ احمد دیلمی؛ هدایت الله سلطانی نژاد

دوره 8، شماره 2 ، مهر 1400، ، صفحه 141-164

http://dx.doi.org/10.22096/law.2021.110467.1483

چکیده
  یکی از راهکارهای قانونی جبران نقض تعهد قراردادی و منافع وابسته بدان، الزام متعهد به انجام عین تعهد است. اتخاذ این شیوه از سوی نظام­های حقوقی مختلف، گاه همچون ایران شیوه اصلی و اولیه و گاه همانند نظام ...  بیشتر
خسارت‌های جانبی در نظامهای حقوقی کامن‌لا، رومی‌ـ‌ژرمنی و ایران
2. خسارت‌های جانبی در نظامهای حقوقی کامن‌لا، رومی‌ـ‌ژرمنی و ایران

اسماعیل نعمت اللهی؛ علی حدادزاده؛ روح الله رضایی

دوره 6، شماره 2 ، بهمن 1398، ، صفحه 77-98

http://dx.doi.org/10.22096/law.2019.73902.1163

چکیده
  یکی از مهم‌ترین مسائل مطرح در حوزة حقوق قراردادها، نقض تعهد از جانب یکی از طرفین عقد و خسارات ناشی از آن است. از آنجا که پس از تحقق نقض، طرفی که در به هم خوردن توافق بی­تأثیر بوده است، معمولاً متحمل خساراتی ...  بیشتر