اصلاح ساختار حل و فصل اختلافات دولت- سرمایه گذار و امکان سنجی تاسیس دیوان دائمی سرمایه گذاری بین المللی
1. اصلاح ساختار حل و فصل اختلافات دولت- سرمایه گذار و امکان سنجی تاسیس دیوان دائمی سرمایه گذاری بین المللی

سیدمصطفی میرمحمدی؛ مهران خمیسی زاده

دوره 7، شماره 1 ، فروردین 1399، ، صفحه 295-322

http://dx.doi.org/10.22096/law.2020.114652.1529

چکیده
  سازوکار کنونی حاکم بر حل‌وفصل اختلافات دولت- سرمایه‌گذار مبتنی بر داوری سرمایه‌گذاری بین‌المللی اعم از داوری موردی و یا نهادی است. رژیم کنونی این سازوکار به علت نقصان‌های ناشی از صدور احکام متعارض ...  بیشتر
جایگاه نظام حقوقی اسلام در رویة دیوان بین‌المللی دادگستری
2. جایگاه نظام حقوقی اسلام در رویة دیوان بین‌المللی دادگستری

سیدمصطفی میرمحمدی

دوره 4، شماره 1 ، شهریور 1396، ، صفحه 128-153

http://dx.doi.org/10.22096/law.2017.27928

چکیده
  مقالة حاضر ضمن تحلیل و بررسی ابعاد حقوقی، تاریخی و فلسفی مادة 9 و بند (ج) ماده38 (1) اساسنامة دیوان بین‌المللی دادگستری، در تلاش است رویة قضایی دیوان را نسبت به ظرفیت‌های نظام حقوقی اسلام بررسی و تحلیل کند. ...  بیشتر
اصل عدم مداخله دیپلماتیک (رهیافت‌های حقوق بین‌الملل و حقوق اسلام)
3. اصل عدم مداخله دیپلماتیک (رهیافت‌های حقوق بین‌الملل و حقوق اسلام)

سیدمصطفی میرمحمدی

دوره 0، شماره 17 ، دی 1388، ، صفحه 111-132

چکیده
  عدم مداخله دیپلماتیک، یکی از جلوه‌های شناسایی اصل عدم مداخله و به عنوان یکی از اصول اساسی حاکم بر روابط دوستانه مابین دولت‌هاست. حقوق بین‏الملل از یک‌سو با اعطای مصونیت به نمایندگان سیاسی و از سوی ...  بیشتر
سوء استفاده از مصونیتهاى دیپلماتیک و ضمانت اجراى آن در حقوق بین ‏الملل
4. سوء استفاده از مصونیتهاى دیپلماتیک و ضمانت اجراى آن در حقوق بین ‏الملل

سیدمصطفی میرمحمدی

دوره 0، شماره 3 ، بهمن 1381، ، صفحه 133-165

چکیده
  از تازه‏ترین مباحث حقوق بین‏الملل در عرصه حقوق دیپلماتیک، سوء استفاده از مصونیتهاى دیپلماتیک است. در تحقیق حاضر، نخست مفهوم مصونیت تبیین شده و اسناد حقوق دیپلماتیک معرفى مى‏شود. پس از آن مبانى فلسفى ...  بیشتر