تعدیل وجه التزام در قراردادهای پیمانکاری بین‌المللی
1. تعدیل وجه التزام در قراردادهای پیمانکاری بین‌المللی

محمد عیسایی تفرشی؛ مرتضی شهبازی نیا؛ ربیعا اسکینی؛ فیروز احمدی

دوره 4، شماره 1 ، شهریور 1396، ، صفحه 28-51

http://dx.doi.org/10.22096/law.2017.27919

چکیده
  منصفانه بودن شرط وجه التزام و تناسب آن با خسارت واقعی از ضوابط اصلی شرط تقویم قراردادی خسارت ناشی از تأخیر در اجرای قرارداد‌های پیمانکاری است. طرفین یک قرارداد بایستی زیان را با پیش‌بینی و محاسبة خسارات ...  بیشتر
ماهیت حقوقی ضمانت‌نامة بانکی بین‌المللی و مقایسه آن با نهادهای سنتی
2. ماهیت حقوقی ضمانت‌نامة بانکی بین‌المللی و مقایسه آن با نهادهای سنتی

مرتضی شهبازی نیا

دوره 0، شماره 6 ، مرداد 1383، ، صفحه 111-140

چکیده
  ضمانت نامة بانکی و ضمان عقدی از این جهت که هر دو مضمون له(ذینفع) را در مقابل عدم اجرای قرارداد پایه از سوی مضمون عنه(ضمانت خواه) حمایت می­کنند، دارای خصوصیتی مشترک هستند. تفاوت مهم این دو آن است که تعهد ...  بیشتر
استقلال ضمانت بانکی و آثار آن در حقوق تجارت بین المللی
3. استقلال ضمانت بانکی و آثار آن در حقوق تجارت بین المللی

محمد عیسی تفرشی؛ مرتضی شهبازی نیا

دوره 0، شماره 4 ، مرداد 1382، ، صفحه 5-24

چکیده
  ضمانت نامه مستقل بانکی و اعتبار نامه انتظاری (به عنوان معادل ضمانت نامه در حقوق آمریکا)، پدیده حقوقی نسبتا جدیدی است که عمده به منظور تضمین تعهدات قراردادی به کار می رود. خصیصه اصلی این قبیل ضمانت نامه ...  بیشتر