جایگاه حمایت از بزه‌دیدگان تروریسم در نظام حقوق بین‌المللی
1. جایگاه حمایت از بزه‌دیدگان تروریسم در نظام حقوق بین‌المللی

ناصر قربان‌نیا؛ پیمان نمامیان

دوره 3، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1395، ، صفحه 97-122

http://dx.doi.org/10.22096/law.2016.25777

چکیده
  امروزه تروریسم نه تنها تهدیدی علیه امنیت ملی و بین‌المللی بوده، بلکه به طرز گسترده‌ای تهدیدی نسبت به حقوق و آزادی‌های اساسی بشر به شمار می‌رود. بنابراین با توجه به اهداف کور ناشی از ارتکاب اقدامات ...  بیشتر
جلوه‌های حمایت از حیات کودکان
2. جلوه‌های حمایت از حیات کودکان

ناصر قربان‌نیا

دوره 0، شماره 17 ، پاییز و زمستان 1388، ، صفحه 91-110

چکیده
  حق حیات، بنیادی‌ترین حق هر انسانی است که در پاره‌ای از اسناد مهم حقوق بشر از آن یاد شده است. گرچه در ادبیات اسلامی واژه‌ «حق حیات» به چشم نمی‌خورد؛ به خوبی می‌توان از حرمت شدید آدمکشی، شناسایی ...  بیشتر
تابعیت فرزنـدان حاصـل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی
3. تابعیت فرزنـدان حاصـل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی

ناصر قربان‌نیا

دوره 0، شماره 15 ، پاییز و زمستان 1387، ، صفحه 21-38

چکیده
  قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی در تاریخ 2/7/85 به تصویب مجلس و در تاریخ 12/7/85 به تأیید شورای نگهبان رسید. این قانون اصلاح ماده 976 قانون مدنی ایران را هدف قرار داد. ...  بیشتر
چارچوب هنجاری نظام بین‌الملل حقوق بشر و بشردوستانه
4. چارچوب هنجاری نظام بین‌الملل حقوق بشر و بشردوستانه

جمشید ممتاز؛ ناصر قربان‌نیا

دوره 0، شماره 10 ، تابستان 1385، ، صفحه 3-18

چکیده
  یکی از پرسش­های مطرح در حوزه مباحث حقوق بشر و بشردوستانه این است که آیا این دو نظام به نحو مشابهی خالق یا بیانگر حق برای اشخاص انسانی هستند یا نه؟ چنین ادعا شده است که حقوق بشردوستانه، بر خلاف حقوق بشر، ...  بیشتر
نقدی بر منشور حقوق و مسئولیت‌های زنان در نظام جمهوری اسلامی ایران
5. نقدی بر منشور حقوق و مسئولیت‌های زنان در نظام جمهوری اسلامی ایران

ناصر قربان‌نیا

دوره 0، شماره 8 ، تابستان 1384، ، صفحه 113-128

چکیده
  شورای محترم عالی انقلاب فرهنگی منشوری با عنوان « منشور حقوق و مسئولیت­های زنان در جمهوری اسلامی ایران» به تصویب رسانده و آن را یک سند مرجع در سیاستگذاری  امور فرهنگی و اجتماعی و نیز منبای معرفی ...  بیشتر
مواجهه با تروریسم رویکرد نظامی, سیاسی و یا حقوقی
6. مواجهه با تروریسم رویکرد نظامی, سیاسی و یا حقوقی

ناصر قربان‌نیا

دوره 0، شماره 6 ، بهار و تابستان 1383، ، صفحه 141-168

چکیده
  تروریسم پدیده جدیدی نیست، تاریخ مشحون از اقدامات شوم تروریستی است که با انگیزه های گوناگون ارتکاب یافته و حیات انسان­های بی­گناه بی­شماری را سلب نموده و حقوق، آزادی­ها و امنیت مردم را به مخاطره ...  بیشتر
بررسى مداخله بشر دوستانه از منظر اخلاق
7. بررسى مداخله بشر دوستانه از منظر اخلاق

ناصر قربان‌نیا

دوره 0، شماره 4 ، بهار و تابستان 1382، ، صفحه 125-152

چکیده
  مداخله بشردوستانه در مفهوم کلاسیک، به مداخله یک جانبه یک یا چند دولت در امور داخلى دولت دیگر، با توسل به زور و بنا به اهداف و مقاصد بشر دوستانه تعریف شده است. در مورد مداخله بشردوستانه، پرسشهاى فراونى ...  بیشتر