بخت منتج اخلاقی و حقوق کیفری
1. بخت منتج اخلاقی و حقوق کیفری

رحیم نوبهار؛ محمدرضا خط‌شب

دوره 7، شماره 1 ، بهار و تابستان 1398، ، صفحه 171-194

چکیده
  بخت اخلاقی مفهومی نو در فلسفۀ‌ اخلاق است که ارزیابیهای متداول اخلاقی را به چالش می‌کشد. شهود اخلاقی انسانها حکم می‌کند که افراد تنها در قبال امور تحت کنترلشان مورد ارزیابی قرار گیرند؛ این در حالی‌ ...  بیشتر
کفالت در حد و تعزیر
2. کفالت در حد و تعزیر

رحیم نوبهار

دوره 4، شماره 105 ، بهار و تابستان 1395، ، صفحه 143-168

چکیده
  کفالت به لحاظ حقوقی به معنای تعهد به احضار دیگری است‌. کفالت در دعوای کیفری به معنای آن است که از محکوم یا متهم خواسته شود تا کسی را به عنوان کفیل به دادگاه معرفی کند تا حضور متهم یا محکوم بدین وسیله تضمین ...  بیشتر