مطالعه تطبیقی اصل تساوی طلبکاران
1. مطالعه تطبیقی اصل تساوی طلبکاران

محسن ایزانلو؛ عباس میرشکاری

دوره 0، شماره 25 ، دی 1392، ، صفحه 3-20

چکیده
  اصل تساوی طلبکاران، یکی از جلوه‌های اجرای عدالت در معنای ماهوی‌اش در نظام حقوقی ماست. عدالتی که در عین حال که به تقسیم دارایی بدهکار میان طلبکاران به نسبت مطالبات آن‌ها پایبند است، با توجه به ماهیت ...  بیشتر