مطالعة تطبیقی «مسئولیت‏ محض» در حقوق کیفری
1. مطالعة تطبیقی «مسئولیت‏ محض» در حقوق کیفری

صادق شریعتی‌نسب

دوره 0، شماره 24 ، تیر 1392، ، صفحه 126-145

چکیده
  مسئولیت‏های محض مواردی هستند که برای تحقق، به برخی از ارکان عادی مسئولیت نیازی ندارند. در حقوق کیفری هرگاه بی‏نیاز از احراز رکن روانی جرم باشیم، با مسئولیتی محض مواجهیم. ماهیت چنین جرمی مبهم است و ...  بیشتر
مطالعة تطبیقی «انفاق در فرزندخواندگی» در حقوق ایران و فرانسه
2. مطالعة تطبیقی «انفاق در فرزندخواندگی» در حقوق ایران و فرانسه

محمد حسن صادقی مقدم؛ صادق شریعتی‌نسب

دوره 0، شماره 23 ، دی 1391، ، صفحه 139-160

چکیده
  تعهد به انفاق در فرزندخواندگی مبنا و دامنه‏ای ویژه‏‎ دارد؛ در کنار نفقة همسر که ناشی از قرارداد (عقد نکاح) است و نفقة اقارب که بیش از هر چیز منشاء اخلاقی دارد، تعهد به انفاق در فرزندخواندگی این دو ...  بیشتر