نظریۀ تحول عقـد باطل به عقـد صحیح در حقوق اسلام، ایران، مصر و فرانسه
1. نظریۀ تحول عقـد باطل به عقـد صحیح در حقوق اسلام، ایران، مصر و فرانسه

نعمت الله الفت؛ فتح اله عطاردی

دوره 6، شماره 1 ، شهریور 1398، ، صفحه 183-206

http://dx.doi.org/10.22096/law.2019.36882

چکیده
  نظریۀ تحول عقد باطل به عقد صحیح، یکی از راهکارهای مهم و اساسی اعمال سیاست جهانی نجات عقود از بطلان است. این نظریه نخستین بار در ماده 140 قانون مدنی آلمان شکل حقوقی به خود گرفت و در حال حاضر اکثر نظامهای حقوقی ...  بیشتر
بررسی تطبیقی امکان استیفای دین از طلب مدیون
2. بررسی تطبیقی امکان استیفای دین از طلب مدیون

نعمت‌ الله الفت؛ اکبر ذاکریان

دوره 2، شماره 1 ، شهریور 1394، ، صفحه 95-116

چکیده
  در روابط بین داین و مدیون،‏ گاهی مدیون از شخص ثالثی طلبکار است و امکان استیفای دین از آن طلب وجود دارد، لکن وی در وصول طلب خود اهمال نموده یا تعمداً آن‏ را استیفا نمی‏نماید. عدم اقامه دعوای مدیون علیه ...  بیشتر
کاربـرد عقـل و بنـای عقـلاء در بـاب ضمانت اجرای نقض قرارداد
3. کاربـرد عقـل و بنـای عقـلاء در بـاب ضمانت اجرای نقض قرارداد

نعمت‌ الله الفت

دوره 0، شماره 24 ، تیر 1392، ، صفحه 105-125

چکیده
  عقل تنها مدرک مورد توافق همة انسان‌هاست وحجیت آن، فی‌الجمله مورد قبول همة مکاتب فکری بشری و الهی است. بنابراین آنچه در بحث حقوق قراردادها به ویژه در مورد ضمانت اجرای نقض قرارداد، نیاز به بررسی دارد، ...  بیشتر
اجرای اجباری عین تعهد و تقدم آن بر حق فسخ قرارداد
4. اجرای اجباری عین تعهد و تقدم آن بر حق فسخ قرارداد

سید حسین صفایی؛ نعمت‌ الله الفت

دوره 0، شماره 18 ، تیر 1389، ، صفحه 43-62

چکیده
  در حقوق قراردادها، بخصوص در عرصة حقوق تجارت و تجارت بین‌الملل، مهم‌ترین مسأله، اجرای به موقع تعهدات قراردادی است، لذا مهم‌ترین دغدغة تجّار و قانونگذاران هم، خلف وعدة تجّار است. از این روست که قواعد ...  بیشتر
تعهد نفقه یا تأسیس عایدی بررسی مفاد و قلمرو ماده 768 قانون مدنی
5. تعهد نفقه یا تأسیس عایدی بررسی مفاد و قلمرو ماده 768 قانون مدنی

نعمت الله الفت

دوره 0، شماره 10 ، شهریور 1385، ، صفحه 103-124

چکیده
  قرارداد تعهد به پرداخت نفقه یا تأسیس عایدی، موضوع ماده 768  قانون مدنی که در قالب عقد صلح پیش­بینی شده است، از جمله نهادهایی است که می‌تواند در موضوعات مدنی و تجاری بسیاری ایفای نقش نماید و پاره‌ای ...  بیشتر
مبانی فقهی و حقوقی ماده 768 قانون مدنی
6. مبانی فقهی و حقوقی ماده 768 قانون مدنی

محمد عیسی تفرشی؛ نعمت‌ الله الفت

دوره 0، شماره 5 ، بهمن 1382، ، صفحه 85-108

چکیده
  مادة 768 قانون مدنی به سبب گسترة وسیع و کارایی بسیار زیادش در معاملات مدنی و تجاری, از معدود موادی است که در روابط اقتصادی امروز می­تواند کاربرد فراوان داشته باشد, ولی به دلیل عدم آشنایی عموم مردم و عدم ...  بیشتر