مطالعه سنجشی قاچاق هسته‌ای و تهدید به ارتکاب آن در مقررات کیفری ایران و کانادا
1. مطالعه سنجشی قاچاق هسته‌ای و تهدید به ارتکاب آن در مقررات کیفری ایران و کانادا

سید مصطفی مشکات؛ احمد رمضانی؛ سهراب صلاحی؛ مریم مرادی

دوره 7، شماره 2 ، بهمن 1399، ، صفحه 73-100

http://dx.doi.org/10.22096/law.2019.92553.1314

چکیده
  قاچاق هسته‌ای به عنوان مصداق نوینی از رفتار بزهکارانه قاچاق، با کشف و عملیاتی‌نمودن انرژی هسته‌ای در زندگی جامعه بشری پا به عرصه وجود نهاده است. مقوله نظارت بر واردات و صادرات مواد و وسایل هسته‌ای ...  بیشتر