رویکرد کنوانسیون نیویورک در خصوص شناسایی و اجرای آرای داوری الکترونیک (رویکرد تطبیقی قانون تجارت الکترونیک ایران و قوانین ملی کشورهای معاهد کنوانسیون)
1. رویکرد کنوانسیون نیویورک در خصوص شناسایی و اجرای آرای داوری الکترونیک (رویکرد تطبیقی قانون تجارت الکترونیک ایران و قوانین ملی کشورهای معاهد کنوانسیون)

محمدرضا مالکی؛ عبدالحسین شیروی

دوره 7، شماره 2 ، بهمن 1399، ، صفحه 159-180

http://dx.doi.org/10.22096/law.2019.97611.1360

چکیده
  کنوانسیون نیویورک راجع به شناسایی و اجرای آرای داوری خارجی که تاکنون مورد پذیرش 159 کشور قرار گرفته است، شبکه بزرگی را در سطح جهان برای اجرای آرای داوری فراهم نموده است. اما به رغمِ جایگاه بی بدیل آن در ...  بیشتر
تشکیل قراردادها از طریق نمایندگی سامانه هوشمند
2. تشکیل قراردادها از طریق نمایندگی سامانه هوشمند

عبدالحسین شیروی؛ مرتضی محمدی

دوره 0، شماره 16 ، تیر 1388، ، صفحه 23-46

چکیده
  تجارت الکترونیکی به سرعت در حال توسعه است. در این میان، تشکیل قراردادهای الکترونیکی توسط سیستم اتوماتیک و خودمختار توجه بسیاری از نویسندگان حقوقی و تنظیم کنندگان کنوانسیون‌های بین‌المللی را به خود ...  بیشتر
پروژه های ساخت، بهره برداری و انتقال (BOT)
3. پروژه های ساخت، بهره برداری و انتقال (BOT)

عبدالحسین شیروی

دوره 0، شماره 1 ، مرداد 1380، ، صفحه 31-50

چکیده
  در حالى که سرمایه‏گذارى هنگفت در طرحهاى زیربنایى یک نیاز مبرم براى کشورهاى در حال توسعه است، دولتها قادر نیستند سرمایه لازم براى تأمین مالى این پروژه‏ها را تأمین کنند. یکى از ایده‏هاى نو در حل این ...  بیشتر