حق چون برگ برنده
1. حق چون برگ برنده

رونالد دورکین؛ محمد راسخ

دوره 0، شماره 2 ، خرداد 1381، ، صفحه 53-76

چکیده
    بهترین معناى حق این است که آن را برگى برنده در برابر دلایل موجهه تصمیمات سیاسى بگیریم که به دنبال منافع جامعه بطور کلى مى‏باشند . این مقاله در پى ارائه چنین تحلیل و نظریه‏اى از حق است . یعنى ارائه ...  بیشتر