برسی تطبیقی هرزه نگاری در حقوق ایران و امریکا
1. برسی تطبیقی هرزه نگاری در حقوق ایران و امریکا

سید حسین حسینی؛ زهرا صالح آبادی؛ سیده ساعده حسینی

دوره 6، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1398، ، صفحه 29-52

http://dx.doi.org/10.22096/law.2019.57721.1071

چکیده
  چکیده تهدید فزاینده هرزه‌نگاری و پیامدهای مخرب بی‌شمار آن بر خانواده، زنان، کودکان و بطور کلی جامعه باعث شده است که کشورهای مختلف از جمله ایران و ایالات متحده آمریکا این پدیده را جرم‌انگاری کنند. در ...  بیشتر
مطالعه سرقت هویت در حقوق فدرال آمریکا با نگاهی اجمالی به حقوق ایران
2. مطالعه سرقت هویت در حقوق فدرال آمریکا با نگاهی اجمالی به حقوق ایران

ابوالفتح خالقی؛ زهرا صالح آبادی

دوره 2، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1394، ، صفحه 87-114

چکیده
  سرقت هویت از جمله خطیرترین جرائمی‌است که تعریف مشترک مورد قبولی از آن تاکنون ارائه نشده است. مطالعه و بررسی مصادیق و ارکان واقعی این پدیده مجرمانه مستلزم تبیین مفهوم آن است. در این مقاله، تلاش می‌شود ...  بیشتر