بررسی تطبیقی تعهدات ایران در چارچوب نظام دسترسی در پادمان، پروتکل الحاقی و برجام
1. بررسی تطبیقی تعهدات ایران در چارچوب نظام دسترسی در پادمان، پروتکل الحاقی و برجام

عبداله عابدینی؛ محمدرضا ملت؛ مسعود احسن نژاد

دوره 6، شماره 2 ، بهمن 1398، ، صفحه 123-146

http://dx.doi.org/10.22096/law.2019.70841.1140

چکیده
  برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) از منظر حل­و­فصل مسالمت­آمیز اختلافات، یک نقطه عطف محسوب می‌شود؛ اما در بُعد داخلی، مسأله دسترسی و نظارت بر فعالیت‌های هسته‌ای ایران در برجام از حساسیت بالایی برخوردار ...  بیشتر