الگوی کیفری و ارزیابی انتقادی آن
1. الگوی کیفری و ارزیابی انتقادی آن

حسین غلامی

دوره 0، شماره 5 ، زمستان 1382، ، صفحه 109-140

چکیده
  با وجود پویایی‌ مستمر اندیشه‌های‌ جزایی‌ که‌ منجر به‌ ظهور و بروز دست­کم‌ سه‌ الگوی‌ مهم‌ و تأثیرگذار کیفری‌، بالینی‌ و حمایت‌ اجتماعی‌ شده‌ است‌، بررسی نقش‌ و تأثیر الگوی‌ کیفری‌ در به ...  بیشتر