مبنای ضمان درک در حقوق ایران و فرانسه و تأثیر آن بر آیین رسیدگی
1. مبنای ضمان درک در حقوق ایران و فرانسه و تأثیر آن بر آیین رسیدگی

مهدی کاهه؛ جلیل قنواتی؛ محسن برهان مجرد

دوره 7، شماره 2 ، بهمن 1399، ، صفحه 47-72

http://dx.doi.org/10.22096/law.2021.239940

چکیده
  درصورتی‌که مبیع مستحقٌ للغیر درآید، مشتری جاهل می‌تواند برای استرداد ثمن و غرامات وارده به فروشنده مراجعه کند که قانون مدنی از آن با عنوان ضمان درک بحث کرده است. قهری یا قراردادی بودن مسئولیت ناشی از ...  بیشتر
متعارف بودن به مثابه اصل حقوقی در حقوق قراردادها
2. متعارف بودن به مثابه اصل حقوقی در حقوق قراردادها

جلیل قنواتی؛ مژده حیدری سورشجانی؛ حسین کریمی

دوره 6، شماره 2 ، بهمن 1398، ، صفحه 3-28

http://dx.doi.org/10.22096/law.2020.40435

چکیده
  امروزه متعارف بودن به­عنوانِ یکی از اصول حقوقی در حقوق قراردادهای اروپایی از جایگاه مهمی برخوردار است. این قاعده با توجه به مصادیق فراوان و کاربرد گسترده، در بسیاری از اسناد بین­المللی مانند کنوانسیون ...  بیشتر
ترجیح تفسیر علیه تنظیم‌کننده قرارداد
3. ترجیح تفسیر علیه تنظیم‌کننده قرارداد

سید محمدهادی اسلامی؛ جلیل قنواتی

دوره 6، شماره 1 ، شهریور 1398، ، صفحه 27-52

http://dx.doi.org/10.22096/law.2019.36876

چکیده
  در فرضی که در معنای شرطی در قرارداد مکتوب که مورد مذاکره مستقل قرار نگرفته، شک وجود داشته باشد؛ تفسیر به نفع کسی که به قرارداد ملحق شده و علیه کسی که پیش‌نویس قرارداد را تهیه کرده ارجحیت دارد؛ زیرا، شخصی ...  بیشتر
اصول حقوق قراردادهای اروپایی: حامل سنت‎ها، پاسخگوی نیازها
4. اصول حقوق قراردادهای اروپایی: حامل سنت‎ها، پاسخگوی نیازها

جلیل قنواتی

دوره 0، شماره 17 ، دی 1388، ، صفحه 45-68

چکیده
  یکی از مهم‌ترین نتایج تلاش‌ها در جهت متحدالشکل شدن حقوق اروپایی‎، اصول حقوق قراردادهای اروپایی است که پس از گذشت مدت کوتاهی از انتشار آن، در این قاره و در خارج از مرزهای قاره جایگاهی مناسب پیدا کرده ...  بیشتر