بررسی حقوقی آزادی تحصن در نظام جمهوری اسلامی ایران با نگاهی تطبیقی به آزادی تجمع
1. بررسی حقوقی آزادی تحصن در نظام جمهوری اسلامی ایران با نگاهی تطبیقی به آزادی تجمع

سید احمد حبیب نژاد؛ سیده زهرا سعید

دوره 7، شماره 1 ، بهار و تابستان 1398، ، صفحه 3-22

چکیده
  حق بر تحصن در زمره آزادیهای مدنی و آزادیهای منفی است. تحصن، تجمعی سازمان‌یافته و مسالمت‌آمیز برای بیان نظرات است که تحصن‌کنندگان به منظور دستیابی به هدف خود، در یک مکان خاص می‌نشینند. گرچه قانون اساسی ...  بیشتر
حقوق کار سالمندان در نظام حقوقی ایران و اسناد بین المللی
2. حقوق کار سالمندان در نظام حقوقی ایران و اسناد بین المللی

سید احمد حبیب نژاد؛ محمدصالح تسخیری

دوره 6، شماره 109 ، بهار و تابستان 1397، ، صفحه 91-112

چکیده
  براساس پیش‌بینی‌های جمعیتی، ایران در سه دهة آینده با قشر عظیمی از جمعیت سالخورده روبه‌رو خواهد شد؛ در نتیجه آمادگی پیشینی برای مواجهه با مشکلات ناشی از این موضوع، نیازمند توجه کافی و شایسته است. در همین ...  بیشتر
شـرایط اعمال ‌تحدید حقوق و آزادی‌هـا با تأکید بر تحدید به نام ‌نظم ‌عمومی
3. شـرایط اعمال ‌تحدید حقوق و آزادی‌هـا با تأکید بر تحدید به نام ‌نظم ‌عمومی

سید احمد حبیب نژاد

دوره 4، شماره 105 ، بهار و تابستان 1395، ، صفحه 53-78

چکیده
  اصل تحدید حقوق و آزادی‌های عمومی با استناد به مفاهیمی مانند نظم عمومی ناگریز و لابدی است زیرا ‌حیات جمعی وابسته به محدود کردن حقوق و آزادی‌ها بوده و همچنان که استبداد و محو مطلق حقوق و آزادی‌ها امری ...  بیشتر