مطالعۀ تطبیقی اصل تجمیع اسباب موجهۀ دعوا در حقوق ایران و فرانسه
1. مطالعۀ تطبیقی اصل تجمیع اسباب موجهۀ دعوا در حقوق ایران و فرانسه

عباس کریمی؛ رضا شکوهی زاده

دوره 7، شماره 1 ، بهار و تابستان 1399، ، صفحه 1-26

http://dx.doi.org/10.22096/law.2019.70028.1136

چکیده
  به­ صورتِ سنتّی، در تحقق اعتبار امر مختومه، وحدت موضوع، طرفین و سبب دعوا شرط دانسته می­شود. در حقوق فرانسه، این شرط به­صراحت در مادّۀ 1351 قانون مدنی پیش­بینی شده است. با این حال، دیوان کشور فرانسه ...  بیشتر
مطالعة تطبیقی قواعد جبران خسارت دادرسی مدنی در حقوق ایران، انگلیس و آمریکا
2. مطالعة تطبیقی قواعد جبران خسارت دادرسی مدنی در حقوق ایران، انگلیس و آمریکا

صالح یمرلی؛ عباس کریمی

دوره 4، شماره 1 ، بهار و تابستان 1396، ، صفحه 192-212

http://dx.doi.org/10.22096/law.2017.27931

چکیده
  در خصوص اینکه خسارات دادرسی مدنی به کدام طرف می‌بایست تحمیل شود، دو قاعده در دنیا وجود دارد؛ «قاعدة آمریکایی» که مبیّن آن است که هر طرف می‌بایست، خسارات دادرسی راجع به خویش را متحمل شود و «قاعدة ...  بیشتر
مطالعه تطبیقی نحوه انتصاب سردفتران اسناد رسمی – مطالعه مقررات ایالات متحده، فرانسه و ایران
3. مطالعه تطبیقی نحوه انتصاب سردفتران اسناد رسمی – مطالعه مقررات ایالات متحده، فرانسه و ایران

عباس کریمی؛ امیر سپاهی

دوره 1، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1393، ، صفحه 111-132

چکیده
  برای صدور اسناد رسمی در کشورهای مختلف جهان، سیستم‌های متفاوتی وجود دارد، ولی به طور کلی می‌توان آن‌ها را به سه دسته تقسیم کرد. که دسته نخست کشورهای دارای سردفتری لاتینی مانند فرانسه هستند که در آن‌ها ...  بیشتر
صلاحیت انحصاری
4. صلاحیت انحصاری

عباس کریمی؛ رضا شکوهی زاده

دوره 0، شماره 16 ، بهار و تابستان 1388، ، صفحه 47-62

چکیده
  منظور از صلاحیت انحصاری آن است که فقط مرجعی که دارای چنین صلاحیتی می‌باشد، می‌تواند به موضوعات داخل در صلاحیت انحصاری خود رسیدگی نماید. بحث صلاحیت انحصاری در رابطه با مراجع قضایی حقوقی مطرح می‌گردد. ...  بیشتر