نویسنده = سعید حبیبا
تعداد مقالات: 2
1. بررسی حقوق کارگران در قراردادهای کارِ تولید اموال فکری

دوره 6، شماره 110، پاییز و زمستان 1397، صفحه 47-68

سعید حبیبا؛ مجید حسین زاده


2. بررسی تطبیقی علائم تجاری معروف و مشهور به عنوان دو نوع علامت تجاری دارای شهرت

دوره 2، شماره 103، بهار و تابستان 1394، صفحه 75-94

سعید حبیبا؛ ابراهیم چاوشی لاهرود