دوره 6 (1398)
دوره 5 (1397)
دوره 4 (1396)
دوره 3 (1395)
دوره 2 (1394)
دوره 1 (1393)
دوره 0 (1392-1380)

درباره دوفصلنامه:

  • تعداد دوره‌ها:  8
  • تعداد شماره‌ها:  38
  • تعداد مقالات: 324
  • تعداد نویسندگان: 424
  • تعداد مشاهده مقاله:  85,710
  • تعداد دریافت فایل اصل مقاله:  58,651
  • درصد پذیرش:  4
  • تعداد پایگاه های نمایه شده:  9
مقاله پژوهشی
مطالعۀ تطبیقی اصل تجمیع اسباب موجهۀ دعوا در حقوق ایران و فرانسه
2. مطالعۀ تطبیقی اصل تجمیع اسباب موجهۀ دعوا در حقوق ایران و فرانسه

عباس کریمی؛ رضا شکوهی زاده

دوره 7، شماره 1 ، بهار و تابستان 1399، صفحه 1-26

http://dx.doi.org/10.22096/law.2019.70028.1136

چکیده
  به­ صورتِ سنتّی، در تحقق اعتبار امر مختومه، وحدت موضوع، طرفین و سبب دعوا شرط دانسته می­شود. در حقوق فرانسه، این شرط به­صراحت در مادّۀ 1351 قانون مدنی پیش­بینی شده است. با این حال، دیوان کشور فرانسه ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
تعیین دادگاه صالح در دعاوی نقض حق مؤلف در فضای مجازی
3. تعیین دادگاه صالح در دعاوی نقض حق مؤلف در فضای مجازی

مینا کاویانی؛ نجادعلی الماسی

دوره 7، شماره 1 ، بهار و تابستان 1399، صفحه 27-50

http://dx.doi.org/10.22096/law.2020.44792

چکیده
    با افزایش استفاده از اینترنت، امکان نقض حق مؤلف در فضای مجازی توسط میلیون­ها کاربر در سراسر جهان فراهم شده و دارنده این حق را با این پرسش مواجه کرده که در دعوا علیه نقض کنندگان متعدد حق وی که در ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
بررسی تطبیقی تعدد جرم در حقوق کیفری ایران و آمریکا
4. بررسی تطبیقی تعدد جرم در حقوق کیفری ایران و آمریکا

حسین میرمحمد صادقی؛ علیرضا درزی رامندی

دوره 7، شماره 1 ، بهار و تابستان 1399، صفحه 51-74

http://dx.doi.org/10.22096/law.2020.44789

چکیده
  در آمریکا جرایمِ دارای تعدد مادّی، هرکدام تحت عنوان یک جرم واحد، مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و در جرایم دارای تعدد معنوی، دادستان‌های ایالتی اختیار خواهند داشت درخواست تشدید جرم را از دادگاه صادرکنندۀ ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
ارزیابی و نقد نهاد تعلیق تعقیب در حقوق کیفری ایران (با نگاهی به حقوق فرانسه)
5. ارزیابی و نقد نهاد تعلیق تعقیب در حقوق کیفری ایران (با نگاهی به حقوق فرانسه)

محمد مهدی ساقیان؛ محسن نورپور

دوره 7، شماره 1 ، بهار و تابستان 1399، صفحه 75-100

http://dx.doi.org/10.22096/law.2019.83889.1240

چکیده
  نهاد تعلیق تعقیب به عنوان یکی از راهبردهایی که همسو با سیاست‌های قضازدایی، کیفرزدایی و به طور کلی الغاگرایی کیفری است، بعد از چند دهه تزلزل و تردید، سرانجام در قانون آیین دادرسی کیفری 1392 به تثبیت رسید. ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
ضرورت ها و موانع پذیرش دعاوی جمعی امریکایی در نظام رومی-ژرمنی و حقوق ایران
6. ضرورت ها و موانع پذیرش دعاوی جمعی امریکایی در نظام رومی-ژرمنی و حقوق ایران

ناهید صفری؛ محمد مولودی؛ بیژن حاجی عزیزی

دوره 7، شماره 1 ، بهار و تابستان 1399، صفحه 101-126

http://dx.doi.org/10.22096/law.2020.44788

چکیده
  دعوای جمعی دعوایی است که از طرف یک شخص به نمایندگی از یک گروه نامعین از اشخاص متضرر اقامه می­شود. این دعاوی که در نظام­های کامن­لایی و به­ویژه حقوق امریکا شکل گرفته­اند، امکان رسیدگی به دعاوی ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
بررسی امکان تطبیق نظریه حقوقی در حقوق اسلام و غرب با تکیه بر مبانی معرفتی
7. بررسی امکان تطبیق نظریه حقوقی در حقوق اسلام و غرب با تکیه بر مبانی معرفتی

محمدرضا پنداشته پور؛ سید علی علوی قزوینی؛ عبدالرضا علیزاده

دوره 7، شماره 1 ، بهار و تابستان 1399، صفحه 127-156

http://dx.doi.org/10.22096/law.2019.90900.1296

چکیده
  نظریه‌ها شالودۀ اصلی علوم هستند. بررسی نظریه‌ها گاهی در سطح آثار و نتایج حاصل از آنهاست و گاهی از طریق مبانی سازنده آن­هاست. در مطالعه پسینی نگرش تحقیقات بر بررسی بنیان‌های نظریات به­عنوانِ پدیدارهایی ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
بررسی تطبیقی امر آمر قانونی در ترازوی قابلیت سرزنش اخلاقی
8. بررسی تطبیقی امر آمر قانونی در ترازوی قابلیت سرزنش اخلاقی

کامران محمودیان اصفهانی؛ محمد علی اردبیلی؛ محمد آشوری؛ نسرین مهرا

دوره 7، شماره 1 ، بهار و تابستان 1399، صفحه 157-178

http://dx.doi.org/10.22096/law.2019.99294.1366

چکیده
  مقاله حاضر ماهیت امر آمر قانونی را از منظر مبانی حقوقی و فراحقوقی (قابلیت سرزنش) واکاوی و بدین بحث می‌پردازد که امر آمر قانونی در ساحت حقوقی بنابر یک تفسیر غایت گرایانه و اخلاقی جرم تلقی نمی‌گردد و ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
امکان سنجی تبدیل قانونی حق قصاص در فقه مذاهب خمسه و خلأهای قانونی آن
9. امکان سنجی تبدیل قانونی حق قصاص در فقه مذاهب خمسه و خلأهای قانونی آن

زهرا سمیعی زفرقندی؛ حسین جعفری؛ عبدالعلی توجهی

دوره 7، شماره 1 ، بهار و تابستان 1399، صفحه 179-208

http://dx.doi.org/10.22096/law.2020.44790

چکیده
  با توجه به اینکه قصاص از جمله واکنش‌ها و مجازات‌هایی است که اسلام به­عنوانِ ضمانت اجرای حق حیات انسان در نظر گرفته است، در­خورِ مباحث پژوهشی فراوانی است. یکی از این مباحث تبدیل و جایگزینی این مجازات ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
بررسی ماهیت تبلیغات مقایسه‌ای و ارزیابی آن در حقوق ایران و دستورالعمل‌های اتحادیه اروپا
10. بررسی ماهیت تبلیغات مقایسه‌ای و ارزیابی آن در حقوق ایران و دستورالعمل‌های اتحادیه اروپا

سیده مریم اعتماد؛ ستار زرکلام؛ منصور امینی؛ پرویز ساورایی

دوره 7، شماره 1 ، بهار و تابستان 1399، صفحه 209-234

http://dx.doi.org/10.22096/law.2019.94393.1328

چکیده
  تبلیغات مقایسه‌ای به­عنوانِ گونۀ خاصی از تبلیغات یک ابزار افزایش فروش است که تولیدات یا خدمات یک شخص را با تولیدات یا خدمات دیگر یا رقبای دیگر مقایسه می‌کند. در این‌گونه از تبلیغات علی‌القاعده علاوه ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
تأثیر احراز در مالکیت آب از نگاه فقه امامیه با توجه به حقوق و واقعیت‌های معاصر
11. تأثیر احراز در مالکیت آب از نگاه فقه امامیه با توجه به حقوق و واقعیت‌های معاصر

سعید رهایی؛ ماه منیر فرزانه

دوره 7، شماره 1 ، بهار و تابستان 1399، صفحه 235-266

http://dx.doi.org/10.22096/law.2020.101062.1390

چکیده
  آب محرَز آبی است که در ظرفی خاص گردآوری می‌شود و در شرایطی مملوک شخصی است که آن را احراز کرده است. این پژوهش، احراز آب را به‌عنوان یکی از اسباب مالکیت آب و شرایط و محدوده استفاده از آن را بیان نموده و کوشیده ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
مطالعه تطبیقی تسری حقوق مالکیت ادبی و هنری به آثار خبری در حقوق ایران و انگلستان
12. مطالعه تطبیقی تسری حقوق مالکیت ادبی و هنری به آثار خبری در حقوق ایران و انگلستان

محمدمهدی مقدادی؛ مهدی میرزامحمد

دوره 7، شماره 1 ، بهار و تابستان 1399، صفحه 267-294

http://dx.doi.org/10.22096/law.2020.44811

چکیده
  «خبر» به عنوان یک پدیده مهم، پیچیده و متاثر از ذهن خلاقانه بشر، هم دارای ارزش اقتصادی است و هم می‌تواند به عنوان یک «اثر» اعم از نوشتاری یا سمعی و بصری تلقی شده و احکام مالکیت ادبی و هنری بر ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
اصلاح ساختار حل و فصل اختلافات دولت- سرمایه گذار و امکان سنجی تاسیس دیوان دائمی سرمایه گذاری بین المللی
13. اصلاح ساختار حل و فصل اختلافات دولت- سرمایه گذار و امکان سنجی تاسیس دیوان دائمی سرمایه گذاری بین المللی

سیدمصطفی میرمحمدی؛ مهران خمیسی زاده

دوره 7، شماره 1 ، بهار و تابستان 1399، صفحه 295-322

http://dx.doi.org/10.22096/law.2020.114652.1529

چکیده
  سازوکار کنونی حاکم بر حل‌وفصل اختلافات دولت- سرمایه‌گذار مبتنی بر داوری سرمایه‌گذاری بین‌المللی اعم از داوری موردی و یا نهادی است. رژیم کنونی این سازوکار به علت نقصان‌های ناشی از صدور احکام متعارض ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
بسترهای پیدایی و مانایی عرف اساسی در نظام های حقوقی _ سیاسی ایران و انگلستان
1. بسترهای پیدایی و مانایی عرف اساسی در نظام های حقوقی _ سیاسی ایران و انگلستان

محمد جواد حسینی؛ سید احمد حبیب نژاد؛ زهرا عامری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 مهر 1399

http://dx.doi.org/10.22096/law.2020.114700.1538

چکیده
  ریشه های عرف اساسی بستگی به بسترهای سیاسی، فرهنگی و اجتماعی هر جامعه دارد. مختصات رژیم پارلمانی در انگلستان و روابط میان رئیس کشور و رئیس دولت و سیر تطور نقش پارلمان از کارکرد مشورتی به کارویژه محوری ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
مطالعه سنجشی قاچاق هسته‌ای و تهدید به ارتکاب آن در مقررات کیفری ایران و کانادا
2. مطالعه سنجشی قاچاق هسته‌ای و تهدید به ارتکاب آن در مقررات کیفری ایران و کانادا

سید مصطفی مشکات؛ احمد رمضانی؛ سهراب صلاحی؛ مریم مرادی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 بهمن 1399

http://dx.doi.org/10.22096/law.2019.92553.1314

چکیده
  قاچاق هسته‌ای به عنوان مصداق نوینی از رفتار بزهکارانه قاچاق، با کشف و عملیاتی‌نمودن انرژی هسته‌ای در زندگی جامعه بشری پا به عرصه وجود نهاده است. مقوله نظارت بر واردات و صادرات مواد و وسایل هسته‌ای ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
مفهوم «جانشینی دولت ها در زمینه تعهدات ناشی از ارتکاب اَعمال متخلفانه بین المللی»: مطالعه تطبیقی آموزه های حقوقی و رویه محاکم بین المللی در گذار زمان
3. مفهوم «جانشینی دولت ها در زمینه تعهدات ناشی از ارتکاب اَعمال متخلفانه بین المللی»: مطالعه تطبیقی آموزه های حقوقی و رویه محاکم بین المللی در گذار زمان

مصطفی فضائلی؛ محمد ستایش پور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 بهمن 1399

http://dx.doi.org/10.22096/law.2019.95290.1341

چکیده
  جانشینی دولت­ها در زمینه مسئولیت بین­المللی به­عنوانِ پیامدی از جانشینی مطرح است که بنیان آن به تعهدات ناشی از ارتکاب اَعمال متخلفانه بین­المللی بازمی­گردد. در رویکرد سنتّی، عدم جانشینی بر ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
مطالعه تطبیقی تقلید از شخصیت دیگری برای بهره‌برداری تجاری در نظام‌های حقوقی آمریکا، انگلیس، آلمان، فرانسه و ایران
4. مطالعه تطبیقی تقلید از شخصیت دیگری برای بهره‌برداری تجاری در نظام‌های حقوقی آمریکا، انگلیس، آلمان، فرانسه و ایران

عباس میرشکاری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 بهمن 1399

http://dx.doi.org/10.22096/law.2019.90033.1288

چکیده
  آیا می‌توان از ویژگی‌های شخصیت دیگری تقلید کرد؟ پاسخ نظام‌های حقوقی مورد مطالعه به این پرسش در فرضی که ویژگی‌های شخص، متمایز و برای عموم مردم شناخته شده باشند، منفی است؛ با این تفاوت که در نظام حقوقی ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
ارزیابی فقهی - حقوقی تعریف متلاحمه در راستای کیفی کردن بند (پ) مادّۀ 709 قانون مجازات اسلامی
5. ارزیابی فقهی - حقوقی تعریف متلاحمه در راستای کیفی کردن بند (پ) مادّۀ 709 قانون مجازات اسلامی

محمد جعفر صادق پور؛ اعظم مهدوی پور؛ روح الدین کردعلیوند

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 بهمن 1399

http://dx.doi.org/10.22096/law.2019.97589.1359

چکیده
  متلاحمه سومین گونه از جراحات سر و صورت (شجاج) به شمار می­رود. در منابع فقهی برای این جراحت تعاریف گوناگونی ارائه شده است. هرچند بسیاری از این تعاریف، دارای مضمونی واحد هستند و تنها در برخی تعابیر با یکدیگر ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
حدود شرعی در پرتو اصل قانونمندی قوانین کیفری با نگاهی تطبیقی به فقه شیعه و اهل سنت
6. حدود شرعی در پرتو اصل قانونمندی قوانین کیفری با نگاهی تطبیقی به فقه شیعه و اهل سنت

حسین سلیمانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 بهمن 1399

http://dx.doi.org/10.22096/law.2020.121655.1637

چکیده
  هرچند در قانون مجازات اسلامی 1392 در عباراتی صریح، و موافق با اصول متعدد قانون اساسی، افزون بر پذیرش کلی اصل قانونی بودن جرم و مجازات، به اعتبار کامل این اصل در تعزیرات، قصاص و دیات تأکید شده، اما به نظر ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
زیان تورم و تلف منافع پول در خسارت تأخیر تأدیه و تطبیق با حقوق کامن‌لا و فرانسه
7. زیان تورم و تلف منافع پول در خسارت تأخیر تأدیه و تطبیق با حقوق کامن‌لا و فرانسه

مهدی الهویی نظری؛ محمدمهدی مقدادی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 بهمن 1399

http://dx.doi.org/10.22096/law.2019.104163.1423

چکیده
  درون نهاد خسارت تأخیر تأدیه دو نوع از ضررهای پولی قابل تصور است؛ یکی زیان تورم و دیگری زیان ناشی از تلف منافع پول. مطالعه قوانین کشورهای دیگر نشان می­دهد که اغلب کشورها به هر دو نوع زیان توجه دارند. اما ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
قواعد و اصول حاکم بر نظام حمایت از افشاگر (مطالعه تطبیقی نظام‌های مختلف حقوقی و ایران)
8. قواعد و اصول حاکم بر نظام حمایت از افشاگر (مطالعه تطبیقی نظام‌های مختلف حقوقی و ایران)

احمد خسروی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 بهمن 1399

http://dx.doi.org/10.22096/law.2020.107690.1450

چکیده
  یکی از مهم­ترین دغدغه­های دولت­ها در اداره امور عمومی و حتا نظارت بر بخش خصوصی، فساد، به­خصوص فساد اداری و مالی است؛ و در این راه هزینه­های زیادی را متحمل شده­اند. یکی از راهکارهای مبارزه با ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
تغلیظ دیه در جنایات غیرعمدی، در حقوق کیفری ایران، فقه شیعه و اهل سنت
9. تغلیظ دیه در جنایات غیرعمدی، در حقوق کیفری ایران، فقه شیعه و اهل سنت

سید حسین هاشمی؛ مصطفی بخرد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 بهمن 1399

http://dx.doi.org/10.22096/law.2020.121581.1635

چکیده
  تغلیظ دیه که پرداخت دیه­ی کامل به‌علاوه ثلث دیه است در صورت وقوع جنایات دریکی از ماه­های حرام یا در محدوده حرم اخذ می­شود. این حکم مورد تأیید مشهور فقهای شیعه و برخی از اهل سنت مانند شافعیه است اما ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
رویکرد کنوانسیون نیویورک در خصوص شناسایی و اجرای آرای داوری الکترونیک
10. رویکرد کنوانسیون نیویورک در خصوص شناسایی و اجرای آرای داوری الکترونیک

محمدرضا مالکی؛ عبدالحسین شیروی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 بهمن 1399

http://dx.doi.org/10.22096/law.2019.97611.1360

چکیده
  کنوانسیون نیویورک راجع به شناسایی و اجرای آرای داوری خارجی که تاکنون مورد پذیرش 159 کشور قرار گرفته است، شبکه بزرگی را در سطح جهان برای اجرای آرای داوری فراهم نموده است. اما به رغمِ جایگاه بی بدیل آن در ...  بیشتر
مقاله علمی - پژوهشی
جبران خسارت متهمان و محکومان بی‌گناه در نظام حقوقی ایران و کانادا
11. جبران خسارت متهمان و محکومان بی‌گناه در نظام حقوقی ایران و کانادا

علیرضا باریکلو؛ حسن بادینی؛ محمد کاظم خانجانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 بهمن 1399

http://dx.doi.org/10.22096/law.2019.95144.1338

چکیده
  جبران خسارت متهمان و محکومانی که دچار آسیب­های ناشی از صدور قرارهای تأمین کیفری یا اجرای حکم شده و بی­گناه بودن ایشان با صدور احکام برائت محرز شده است، یکی از چالش­های مسئولیت مدنی در حقوق کیفری ...  بیشتر
مبنای ضمان درک در حقوق ایران و فرانسه و تأثیر آن بر آیین رسیدگی
12. مبنای ضمان درک در حقوق ایران و فرانسه و تأثیر آن بر آیین رسیدگی

مهدی کاهه؛ جلیل قنواتی؛ محسن برهان مجرد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 بهمن 1399

http://dx.doi.org/10.22096/law.2021.239940

چکیده
  درصورتی‌که مبیع مستحقٌ للغیر درآید، مشتری جاهل می‌تواند برای استرداد ثمن و غرامات وارده به فروشنده مراجعه کند که قانون مدنی از آن با عنوان ضمان درک بحث کرده است. قهری یا قراردادی بودن مسئولیت ناشی از ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
مفهوم و مبانی قائم مقامی ورثه: مطالعه ی تطبیقی در حقوق ایران وفرانسه
13. مفهوم و مبانی قائم مقامی ورثه: مطالعه ی تطبیقی در حقوق ایران وفرانسه

محمود کاظمی؛ جمشید عسگر رمکی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 بهمن 1399

http://dx.doi.org/10.22096/law.2019.109910.1477

چکیده
  در حقوق غرب به ویژه فرانسه، تخت تأثیر حقوق روم برای توجیه بقای دیون شخص مدیون بعد از مرگ او، یا بقای قرارداد بعد از مرگ یکی از طرفین و امکان استناد به آثار قرارداد نسبت  به ورثه ی طرفین عقد، بر مبنای ...  بیشتر

ابر واژگان

نشریات مرتبط